Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Inauguracja newslettera Centrum Wiedzy na temat Migracji i Demografii

Właśnie ukazał się 1 numer newslettera Centrum Wiedzy na temat Migracji i Demografii (KCMD). We wstępie komisarz Tibor Navracsics wskazał, że migracje są i będą jednymi z głównych zagadnień, jakimi będzie się zajmowała UE w najbliższym roku. Kolejna część obejmuje opis zadań, wyzwań i wartości dodanych jakie wnosi Centrum Wiedzy na temat Migracji i Demografii. W części trzeciej znajdujemy opis czynności jakimi zajmuje się Centrum a także opis wydarzeń organizowanych przez tę organizację. W ostatniej części newslettera przedstawione zostały dane statystyczne przedstawiające zróżnicowane zjawiska związane z procesami migracyjnymi.

Komisarz Tibor Navracsics we wstępie pisze, że migracje są i będą jednymi z głównych zagadnień, jakimi będzie się zajmowała UE w najbliższym roku. Podaje powody, dla których zostało założone w czerwcu 2016 r. przez Komisję Europejską Centrum Wiedzy, jest to m.in. lepsze wykorzystanie szans oraz szerzenia wiedzy z zakresu migracji. Wyniki badań, które są multidyscyplinarne, mogą być pomocne decydentom w kształtowaniu polityki. Już w ciągu pierwszego półrocza funkcjonowania Centrum może się poszczycić osiągnięciami, m.in. skatalogowaniem informacji dot. przepływów migracyjnych.

Centrum jest oparte na 3 filarach: wiedzy – obejmujące obszerną bazę analiz i prognoz; wspólnocie – poszerzanie wiedzy przez współudział i sieci; absorpcję – zwiększanie efektywności użytkowania oraz uławianie absorpcji wiedzy przez użytkowników. Do wyzwań jakie stawia przed sobą Centrum należy m.in. lepsze zrozumienie wpływu migracji na zdrowie, dobrobyt, system edukacyjny, gospodarkę i społeczeństwo jako całość; lepsze przewidywanie przepływów migracyjnych i trendów demograficznych w przyszłości; osiąganie korzyści z bogactwa danych, które obecnie są fragmentaryczne i dlatego niewykorzystane. Centrum będzie także wnosiło wartość dodaną poprzez zapewnienie prostego i szybkiego dostępu do usystematyzowanej wiedzy.

20 czerwca 2016 r. w Brukseli odbyło się uroczyste otwarcie przez Komisję Europejską Centrum Wiedzy na temat Migracji i Demografii. Z okazji przypadającego na ten dzień Światowego Dnia Uchodźcy, w otwarciu wzięli udział decydenci, politycy, analitycy i naukowcy z Komisji Europejskiej, innych instytucji unijnych, europejskich i międzynarodowych organizacji, think tanków oraz uczelni. Pierwszym partnerem Centrum został Międzynarodowy Instytut Zaawansowanych Systemów Analitycznych (IIASA), w wyniku czego powstało Centrum Ekspertyz nt. Populacji i Migracji (CEPAM). Kolejnym wydarzeniem organizowanym przez KCMD była międzynarodowa konferencja „Przedstawienie danych na temat migracji międzynarodowych”, która odbyła się w Berlinie w dniach 2-3 grudzień 2016. Podczas konferencji zaprezentowany został Katalog Danych Migracyjnych oraz Hub Dynamicznych Danych, które zgromadziły dane dotyczące migracji w jednym miejscu i umożliwiły ich analizę. W dniach 18-21 kwietnia 2017 r. odbędą się we włoskiej Isprze warsztaty organizowane przez Centrum Ekspertyz nt. Populacji i Migracji. Będą one dotyczyły najbardziej aktualnych trendów związanych z dynamiczną sytuacją demograficzną w Afryce i w Europie.

Najważniejszymi narzędziami służącymi do szczegółowych analiz zjawisk migracyjnych są stworzone przez KCMD Katalog Danych Migracyjnych oraz Hub Dynamicznych Danych.

Katalog Danych Migracyjnych jest katalogiem ponad 100 zestawów danych związanych z migracją obejmującym migracje legalną i nieregularną, sprawy związane z azylem i powrotami. Katalog jest na bieżąco aktualizowany. Hub Dynamicznych Danych, powiązany z Katalogiem Danych Migracyjnych jest aplikacją która umożliwia bezpośredni dostęp do danych z katalogu. Dynamiczne Mapy Przepływów migracyjnych są narzędziem, które ukazuje przybywanie nieregularnych imigrantów i uchodźców do Grecji i Włoch w latach 2015-16. Analizy dokonywane przez Centrum Wiedzy na temat Migracji i Demografii pokazują jak zwiększenie (lub zmniejszenie) przepływów migracyjnych przez morze do Grecji i Włoch bezpośrednio wpływ na liczbę wniosków azylowych wydawanych w poszczególnych krajach członkowskich.

do góry