Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ruszył projekt „Partnerstwo i zatrudnienie”

Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza oraz Ogólnoukraińskie Stowarzyszenie Firm Międzynarodowego Zatrudnienia rozpoczęły projekt „Partnerstwo i zatrudnienie”, którego celem jest zaprzestanie nadużyć przy zatrudnianiu Ukraińców w Polsce.

Głównym zamiarem projektu ma być bezpłatne zatrudnianie Ukraińców. W jego ramach, to nie wnioskodawcy będą płacić prowizje, a firmy zatrudniające. Jak poinformowało Stowarzyszenie, ci pierwsi często płacili owe prowizje, ale nie otrzymywali pracy. Co więcej, społeczeństwo zostanie poinformowane o międzynarodowym rynku pracy. "Ukraińcy powinni wiedzieć, że powinni szukać pracy w Polsce tylko za pośrednictwem licencjonowanych firm, które są odpowiedzialne za to, gdzie wysyłają ludzi. Ponadto, najlepiej podejmować pracę w dużych przedsiębiorstwach, gdzie wynagrodzenie jest wypłacane na kartę bankową, w zgodzie ze wszystkimi przepisami określonymi w prawie polskim dotyczącymi ochrony pracy, i jest ubezpieczenie społeczne" – powiedział prezes Stowarzyszenia Wasyl Woskobojnyk.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry