Europejska Sieć Migracyjna XXII posiedzenie Zespołu do Spraw Migracji - Aktualności -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

XXII posiedzenie Zespołu do Spraw Migracji

W dniu 19 grudnia 2018 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się XXII posiedzenie Zespołu do Spraw Migracji. Obradom przewodniczyła pani Renata Szczęch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – zastępca przewodniczącego Zespołu.

Konkluzje ze spotkania zespołu są następujące: 

  1. „Polityka migracyjna Polski” będzie dokumentem strategicznym określającym kierunki polityki migracyjnej państwa oraz wytyczne w formie rekomendacji dla poszczególnych resortów i innych instytucji publicznych w zakresie ich realizacji. Szczegółowe działania służące realizacji zawartych w „Polityce migracyjnej Polski” rekomendacji zostaną opisane w  odrębnym dokumencie wykonawczym – planie działania.
  2. W ramach Zespołu do Spraw Migracji zostanie powołana grupa robocza do opracowania projektu Strategii Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IBM).
do góry