Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Frontex opublikował analizę ryzyka na 2019 r

Zgodnie z analizą ryzyka agencji Frontex w sprawozdaniu za 2019 r. w 2018 r. liczba wykrytych przypadków nielegalnego przekroczenia granicy osiągnęła najniższy poziom od pięciu lat, ale presja migracyjna pozostała stosunkowo wysoka na zewnętrznych granicach UE

Całkowita liczba spadła o 27% w porównaniu z rokiem poprzednim do 150 114 i była o 92% niższa niż szczyt wędrownych w 2015 r. Było to w dużej mierze spowodowane dramatycznym spadkiem liczby migrantów na środkowym szlaku śródziemnomorskim, gdzie liczba detekcji spadła o 80% do 23 485.
Zachodnia część Morza Śródziemnego stała się najczęściej używaną trasą do Europy. Presja na Hiszpanię rośnie w ostatnich latach, a liczba wykrytych przypadków w 2018 r. Osiągnęła 57 034, dwukrotnie więcej niż w 2017 r. Liczba wyjazdów z Maroka wzrosła pięciokrotnie. Większość migrantów podróżujących tą drogą w zeszłym roku pochodziła z krajów subsaharyjskich, ale liczba obywateli marokańskich również znacznie wzrosła.
Wschodnia część Morza Śródziemnego odnotowała tylko nieco mniej wykrywalności niż szlak zachodniośródziemnomorski. Przy 56 561 nielegalnych przejściach granicznych presja była o 34% wyższa niż w roku poprzednim ze względu na wzrost liczby przejazdów lądowych z Turcji do Grecji.
Bałkany Zachodnie nadal były przemieszczane przez nielegalnych migrantów, którzy próbowali dotrzeć do Turcji z Europy Zachodniej. W 2018 r. Wyróżniały się dwie główne trasy prowadzące przez region, ponieważ między nimi nastąpiła zmiana ciśnienia, ponieważ w niektórych obszarach wzmocniono i wzmocniono kontrole graniczne. Migranci podróżowali zarówno drogą centralną przez Serbię, jak i trasą z grecko-albańskiego odcinka granicznego, wzdłuż korytarza Bośni i Hercegowiny – Chorwacji – Słowenii oraz, w mniejszym stopniu, na granicach UE z Węgrami, Chorwacją i Rumunią.
W ubiegłym roku Frontex zaczął gromadzić szczegółowe dane dotyczące płci i wieku nielegalnych migrantów. Prawie co piąty spośród wszystkich wykrytych migrantów w ubiegłym roku twierdził, że ma mniej niż 18 lat. Wschodnie, zachodnie i środkowo-śródziemnomorskie trasy stanowiły główne punkty wejścia dla przybywających dzieci.
Ten nowy rozwój ma kluczowe znaczenie nie tylko dla lepszego monitorowania i zrozumienia napływających przepływów migracyjnych, ale także dla skutecznej identyfikacji słabszych grup.

Analiza ryzyka na 2019 r. Przedstawia również różne wskaźniki dotyczące zewnętrznych granic UE i migracji w 2018 r. Obejmują one:
· 190 930 odmów wjazdu (wzrost o 4%)
· 148 121 efektywnych zwrotów państw członkowskich (spadek o 5%)
· 13 728 zwrotów koordynowanych lub organizowanych przez Frontex (spadek o 3%)
· 10 642 wykrycia przemytników / mediatorów (do 4%)

Risk Analysis for 2019

do góry