Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Komisja Europejska przedstawiła sprawozdanie z wdrażania Europejskiej agendy w sprawie migracji

W dniu 6 marca 2019 r. Komisja Europejska poinformowała o postępach poczynionych w ciągu ostatnich czterech lat i określiła środki, które są nadal wymagane w celu sprostania natychmiastowym i przyszłym wyzwaniom związanym z migracją. W sprawozdaniu odnotowano, że przez trzy kolejne lata liczba przylotów stale spadała, a obecne poziomy wynoszą zaledwie 10% tego, co osiągnęły najwyższy poziom w 2015 r. W 2018 r. Wykryto około 150 000 nieregularnych przekroczeń na zewnętrznych granicach UE. Jednak fakt, że liczba nieregularnych przylotów została zmniejszona, nie gwarantuje przyszłości, biorąc pod uwagę prawdopodobną kontynuację presji migracyjnej. Konieczne jest zatem kompleksowe podejście do zarządzania migracjami i ochrony granic.

W obliczu najpoważniejszego kryzysu uchodźczego, jakiego świat doświadczył od czasu drugiej wojny światowej, UE zdołała wprowadzić stopniowe zmiany w zarządzaniu migracjami i ochronie granic. UE zaoferowała ochronę i wsparcie milionom, uratowała życie, zlikwidowała sieci przemytnicze i sprowadziła nielegalnych przyjazdów do Europy do najniższego poziomu odnotowanego od 5 lat. Niemniej jednak potrzeba więcej pracy, aby polityka migracyjna UE stała się prawdziwie przyszłościowa ze względu na stale zmieniający się kontekst geopolityczny i stały wzrost presji migracyjnej w skali globalnej.
 
Najbardziej palące problemy wymagające dalszej pracy to:

  • Zachodni szlak migracyjny w regionie Morza Śródziemnego: wsparcie dla Maroka wymaga dalszego zintensyfikowania, ponieważ trasa zachodniego wybrzeża Morza Śródziemnego znacznie wzrosła. Musi to obejmować dalsze wdrażanie programu w wysokości 140 mln EUR w celu wsparcia zarządzania granicami oraz wznowienie negocjacji w sprawie readmisji i ułatwień wizowych z Marokiem.
  • Środkowa trasa śródziemnomorska: poprawa przerażających warunków w Libii: wysiłki trójstronnej grupy zadaniowej UA-UE-ONZ muszą nadal pomagać uwolnić migrantów z aresztu, ułatwiać dobrowolny powrót (dotychczas 37 000 powrotów) i ewakuować najbardziej narażonych (prawie 2 500 ewakuowanych) .
  • Wschodnia część Morza Śródziemnego: zarządzanie migracją w Grecji: Podczas gdy oświadczenie UE-Turcja w dalszym ciągu zapewniało znaczne ograniczenie przyjazdów na wyspy greckie, kluczowe problemy w Grecji pozostają nierozwiązane w odniesieniu do powrotów, rozpatrywania wniosków o azyl i odpowiedniego zakwaterowania. Aby poprawić zarządzanie migracją, Grecja powinna szybko ustanowić skuteczną strategię krajową z operacyjnymi przepływami pracy.

 

do góry