Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Straż Graniczna i CBŚP rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą

Dzięki współpracy Straży Granicznej, CBŚP oraz Prokuratury Krajowej zatrzymano 16 osób, w tym 13 Polaków i 3 obywateli Ukrainy. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in.: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ułatwiania nielegalnego pobytu cudzoziemcom na terytorium Polski oraz fałszowania dokumentów. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że członkowie grupy za pomoc prawie 500 cudzoziemcom mogli zarobić blisko 920 tys. euro.

W akcji wymierzonej w rozbicie grupy przestępczej wzięło udział ponad 100 funkcjonariuszy Straży Granicznej i CBŚP. Przeszukano kilkadziesiąt miejsc użytkowanych przez członków grupy. Czynności procesowe prowadzone były jednocześnie na terenie województwa mazowieckiego, małopolskiego i śląskiego.

Zatrzymanie 16 członków grupy to wynik śledztwa prowadzonego od stycznia 2018 roku przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej wspólnie z CBŚP z Olsztyna, a nadzorowanego przez Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że grupa przestępcza działająca na terenie całego kraju zajmowała się sprowadzaniem i legalizacją pobytu w Polsce m. in.: obywatelom Pakistanu, Syrii, Algierii, Iraku, Egiptu, Libii, Iranu, Indii. Według śledczych niemal 500 cudzoziemców mogło przebywać na terenie naszego kraju wbrew przepisom.

Mechanizm działania grupy polegał na organizowaniu cudzoziemcom dokumentów, pozwalających im na ubieganie się o udzielenie przez właściwego wojewodę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Członkowie grupy reprezentowali także cudzoziemców w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

W wyniku przeszukań w miejscach zamieszkania i użytkowania podejrzanych, funkcjonariusze zabezpieczyli liczną dokumentację, komputery, elektroniczne nośniki pamięci oraz prawie 250 tys. zł w różnej walucie. Według wstępnych ustaleń śledczych grupa realizując przestępczy proceder mogła osiągnąć zyski sięgające do 920 tysięcy euro.

Podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ułatwiania pobytu cudzoziemcom na terytorium Polski w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Na podstawie zebranego materiału dowodowego i na wniosek prokuratora wobec 5 podejrzanych Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował środek zapobiegawczy polegający na tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Zarzucane podejrzanym przestępstwa zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.

​Źródło: Straż Graniczna

do góry