Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Fillippo Grandi wzywa Radę Bezpieczeństwa ONZ do zdecydowanej reakcji na rekordowo wysoką liczbę przesiedleń

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Fillippo Grandi podczas jego przemowy przypomniał Radzie Bezpieczeństwa, że jej międzynarodowi liderzy posiadają istotną rolę w znajdywaniu rozwiązań na nieustający kryzys związany z przesiedleniami na całym świecie w czasach, gdy toksyczność języka w kwestii uchodźców i migrantów wzrasta.

Wysoki Komisarz powiedział, że w jego opinii przedstawianie kryzysu uchodźczego jako nierozwiązywalny jest błędne. UNHCR wyliczyło również, że 68,5 miliona ludzi na świecie zostało zmuszonych do ucieczki. Pośród nich jest niemal 25,4 miliona uchodźców, z czego ponad połowa jest poniżej 18 roku życia. Ogromna część z nich jest obecnie zlokalizowana w krajach rozwijających się.

Wysoki Komisarz złożył trzy apelacje do członków Rady Bezpieczeństwa. Po pierwsze, wezwał Radę Bezpieczeństwa do wspólnej pracy w celu rozwiązania problemu braku pokoju i bezpieczeństwa, który jest główną przyczyną kryzysów migracyjnych. Następnie zaapelował do państw członkowskich o wzmocnienie wsparcia dla krajów przyjmujących uchodźców. Dodał też, że 85% uchodźców na świecie znajduje się w krajach biednych bądź rozwijających się. Według niego to właśnie tam jest kryzys. Na koniec Grandi wezwał również członków Rady do współpracy w celu usunięcia przeszkód, które uniemożliwiają ludziom dobrowolny powrót w warunkach bezpieczeństwa i godności do krajów ich pochodzenia. W tym miejscu powiedział też, że również istnieje prawo do rezygnacji z powrotu, zwłaszcza wtedy, kiedy kraj pochodzenia uchodźcy bądź migranta nie stwarza odpowiednich warunków do życia.

do góry