Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Niemcy odnotowują wzrost liczby imigrantów spoza UE

Liczba migrantów spoza UE przeprowadzających się do Niemiec w celu podjęcia pracy wzrosła o 20% trzeci rok z rzędu. Najwięcej migrantów to mężczyźni pochodzący z Indii, Chin oraz USA.

Federalny Urząd Statystyczny Niemiec (Destatis) odnotował 20% wzrost w ciągu ostatniego roku u osób z krajów spoza UE przyjeżdżających do pracy w Niemczech. Według raportu, liczba obywateli spoza UE posiadających zezwolenie na pracę w Niemczech wzrosła z 217 000 w 2017 r. do 266 000 w 2018 r. Jest to trzeci rok z rzędu, kiedy liczba migrantów spoza UE wzrosła o 20%. Najwięcej cudzoziemców przybyło z Indii (12%), Chin (9%), Bośni i Hercegowiny (8%) i USA (7%). Więcej niż dwie trzecie z nich to mężczyźni, a przeciętny wiek przybywających to 35 lat. Raport mówi również, że więcej niż 80% miało czasowe pozwolenie na pracę, a 17% miało zezwolenie na pobyt stały.

Silny wzrost odnotowano również z Bałkan Zachodnich – obecnie 25% przybywających pochodziło wg. raportu urzędu z Bośni i Hercegowiny, Albanii, Kosowa, Czarnogóry, Serbii oraz Macedonii Północnej. W 2015 roku było to zaledwie około 9% przybywających. Może być to spowodowane tym, że od 2016 roku Niemcy ułatwiły obywatelom tych państw dostęp do niemieckiego rynku pracy.

do góry