Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Dane Urzędu ds. Cudzoziemców dot. ochrony międzynarodowej

Urząd ds. Cudzoziemców podał dane dotyczące ilości złożonych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej przez cudzoziemców oraz ilości wydanych decyzji w sprawie tych wniosków w I kwartale 2019 roku.

Wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyło w tym okresie 960 cudzoziemców, z czego 580 po raz pierwszy. Najwięcej wniosków wpłynęło od obywateli Rosji – 570, Ukrainy – 130 i Tadżykistanu – 36. Pozytywnie rozpatrzono 96 wniosków, z czego 39 rosyjskich, 9 ukraińskich i 9 tadżyckich. Decyzje negatywne otrzymało 515 osób, a 355 postępowań umorzono.

do góry