Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

10 krajów Schengen najłatwiejszych do uzyskania wizy Schengen

Statystyki opublikowane na portalu www.schengenvisainfo.com zaczynają się od wiodącego kraju i wprowadzane są oddzielnie i stopniowo do ostatniego z 10 największych państw strefy Schengen o najwyższym wskaźniku wiz Schengen wydanych w roku 2018.

Najłatwiejsze kraje Schengen do ubiegania się o wizę Schengen są następujące:

Litwa

Litwa jest krajem Schengen, z którego można najłatwiej uzyskać wizę, gdyż tylko 1,3% wniosków krótkoterminowych odrzucono w 2018 r. Łącznie 98,7% osób ubiegających się o wizę Schengen na Litwę otrzymało pozytywną odpowiedź na ich wniosek. Ponadto Litwa znajduje się gdzieś na środku tabeli w odniesieniu do całkowitej liczby otrzymanych wniosków o wizę krótkoterminową. Oznacza to również, że krócej trzeba czekać na spotkanie. W przeciwieństwie do krajów takich jak Niemcy i Francja, kiedy w wielu krajach wnioskodawcy muszą umówić się na spotkanie kilka miesięcy przed planowaną podróżą do Schengen.

Estonia

Kolejny kraj bałtycki znajduje się wśród krajów z najłątwiejszym dostępem do uzyskania wiz. Według wskaźników odrzucenia z 2018 r. odrzucono jedynie 1,6% wniosków złożonych w ambasadach Estonii za granicą, a pozostałe 98,4% otrzymało wizę krótkoterminową do strefy Schengen.
Ponadto Estonia jest szóstym krajem Schengen z najmniejszą liczbą otrzymanych wniosków wizowych, co oznacza, że ​​jej ambasady są mniej zatłoczone.

Finlandia

Północnoeuropejski kraj Finlandii, pomimo dużej liczby wniosków wizowych, które otrzymuje rocznie, pozostaje dostępnym krajem Schengen, z którego można uzyskać wizę. Odrzucając jedynie 1,7% wniosków otrzymanych przez konsulaty za granicą, aplikujący mają duże szanse na uzyskanie wizy Schengen do Finlandii.

Islandia

Przy najmniejszej liczbie wniosków wizowych Schengen otrzymanych w 2018 r.,gdzie tylko jedynie 1,7% wniosków odrzuconych, Islandia jest wydaje sie być łatwym sposobem uzyskania wizy do strefy Schengen. Zaleca się jednak, aby najpierw sprawdzić, gdzie należy złożyć wniosek, ponieważ Islandia jest reprezentowana głównie przez inne kraje i nie ma wielu własnych konsulatów. Oznacza to, że jeśli konsulat reprezentujący Islandię jest zatłoczony, trzeba poczekać dłużej na spotkanie.

Łotwa

Łotwa jest piątym państwem Schengen, z którego łatwiej uzyskać wizę do Schengen. To sprawia, że ​​wszystkie trzy kraje bałtyckie są idealne do składania wniosków o wizę Schengen. Z 97,9% otrzymanych wniosków, a tylko 2,1% odrzuconych, isteniją duże szanse na uzyskanie wizy z tego kraju.

Polska

Rzeczpospolita Polska jest także krajem, z którego łatwiej można uzyskać wizę. Pomimo różnicy 0,9 w porównaniu z Łotwą, osoby ubiegające się o wizę Schengen do Polski mają 97% szans na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi. Kraj środkowoeuropejski miał niski wskaźnik odrzucenia wiz, bo tylko 3%.

Luksemburg

Mały śródlądowy kraj Luksemburga może być kolejną drogą do Schengen, zwłaszcza jeśli aplikujący chcą odwiedzić sąsiednie kraje, Francję, Niemcy i Belgię. Przy wskaźniku odrzucenia wynoszącym jedynie 3,7% Luksemburg, który jest również drugim krajem z najmniejszą liczbą otrzymanych wniosków, wygląda na dobrą ofertę dla osób ubiegających się o wizę Schengen.

Słowacja

Wszystkie osoby składające wniosek o wizę Schengen w konsulacie słowackim mają 95,8% szans na zatwierdzenie. W 2018 r. słowackie ambasady za granicą odrzuciły 4,2% z 26 797 otrzymanych wniosków, co czyni je piątym krajem Schengen z najmniejszą liczbą wniosków.

Republika Czeska

Osoby ubiegające się o wizę krótkoterminową do Republiki Czeskiej mają większą szansę na odrzucenie, w porównaniu z ½ tego, co wcześniej było Czechosłowacją. Jednak przy wskaźniku zatwierdzenia wynoszącym 95,3% nadal aplikujący mają bardzo dużą szansę na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi na swoją aplikację.

Grecja

Podczas gdy w 2014 r. Grecja miała wskaźnik odrzucenia wynoszący zaledwie 2%, sytuacja nieco się zmieniła. Teraz, jeśli ubiegasz się o wizę Schengen w Niemczech, masz szansę na 4,9% odrzucenia. W ubiegłym roku greckie ambasady za granicą zatwierdziły 95,1% otrzymanych wniosków. Grecja jest piątym najbardziej ulubionym krajem dla tych, którzy zamierzają odwiedzić strefę Schengen w przypadku pobytów krótkoterminowych, z 855,285 wniosków otrzymanych w ubiegłym roku.
 
źródło informacji: link
 
 
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry