Europejska Sieć Migracyjna Nowi uchodźcy w Unii Europejskiej - Aktualności -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Nowi uchodźcy w Unii Europejskiej

W bieżącym roku wzrasta liczba osób ubiegających się o azyl w Unii Europejskiej. Wyniosła ona 206,5 tysięcy zgłoszeń w okresie od początku roku do końca kwietnia – 15% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jest to spowodowane między innymi tym, że coraz więcej imigrantów napływa z Ameryki Łacińskiej i państw Bałkanów Zachodnich.

Coraz więcej osób ubiegających się o azyl wjeżdża do Unii Europejskiej bez wizy. W tegorocznym okresie co czwarty wniosek azylowy składał obywatel kraju, którego mieszkańcy mogą wjeżdżać do strefy Schengen bez dokumentu wizowego. W roku 2018 była to co piąta osoba ubiegająca się o azyl.

Przykładem tego trendu mogą być obywatele państw Ameryki Łacińskiej oraz państw Bałkanów Zachodnich. W pierwszych czterech miesiącach 2019 r. liczba Wenezuelczyków ubiegających się o azyl wyniosła 14 257 osób, wzrastając o 121 % w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, zaś liczba Kolumbijczyków - 8 087 osób, wzrastając o 156% w porównaniu z zeszłym rokiem. Obecnie Wenezuela jest drugim głównym krajem pochodzenia osób występujących o azyl w UE, ustępując tylko Syrii (20 392 osób tegorocznych wniosków azylowych, spadek o 8%).

do góry