Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Aktualizacja wielojęzycznego unijnego narzędzia do tworzenia profilu umiejętności obywateli państw trzecich

Wielojęzyczne unijne narzędzie do tworzenia profilu umiejętności obywateli państw trzecich jest przeznaczone do stosowania przez organizacje oferujące pomoc obywatelom państw trzecich. Pomaga ono sporządzić wykaz umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego obywateli państw trzecich oraz udzielić tym osobom indywidualnej porady co do dalszych działań, jak np. uznawanie dyplomów, walidacja umiejętności, doskonalenie zawodowe lub usługi wsparcia zatrudnienia.

Dwa lata temu z okazji Światowego Dnia Uchdoźcy Komisja Europejska uruchomiła narzędzie „Profil umiejętności UE” dla obywateli państw trzecich. Narzędzie dostępne w 30 językach ma na celu wsparcie wczesnej identyfikacji i dokumentację umiejętności uchodźców, migrantów i obywateli państw trzecich.

W ostatnim czasie narzędzie zostało zaktualizowane i udoskonalone. W kolejnych tygodniach udpstępniony zostanie specjalny kod Open Source umożliwiający organizacjom wdrożenie lub rozszerzenie narzędzia zgodnie z istniejącymi potrzebami.

link do narzędzia: http://ec.europa.eu/migrantskills

link demonstrujący funkcje narzędzie: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-167049

 

 

 

 

do góry