Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Nowoczesna technologia w odprawie granicznej

Funkcjonariusze Straży Granicznej od 2016 r. uczestniczą w projekcie badawczym PROTECT, podczas którego opracowano systemy identyfikacji osób opartych o technologie biometryczne. W Centrum Szkolenia Straży Granicznej zaprezentowano korytarz biometryczny, który w przyszłości może zapewnić biometryczną identyfikację osób w ruchu.

Prezentację korytarza biometrycznego przeprowadzono według dwóch scenariuszy. Pierwszy scenariusz dotyczył przekroczenia granicy przy użyciu autokaru – podróżni opuszczają pojazd i przechodzą przez biometryczny korytarz.  Drugi scenariusz dotyczył przekroczenia granicy przy użyciu pojazdu osobowego – podróżni nie wysiadają z pojazdu. W obydwu przypadkach mechanizmem identyfikacji była analiza cech biometrycznych osób. Pokazowi przyglądali się przedstawiciele Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Organizacji ds. Imigracji (IOM), europejskich służb granicznych (Wielka Brytania, Ukraina) oraz firm zaangażowanych w rozwój technologii ochrony granic. Straż Graniczną reprezentował m.in. Dyrektor Zarządu Granicznego KGSG płk SG Andrzej Popko i Komendant Nadwiślańskiego Oddziału SG płk SG Andrzej Rytwiński.

Projekt badawczy PROTECT, finansowany z unijnego programu Horyzont 2020, rozpoczął się we wrześniu 2016 r. i zakończy w sierpniu 2019 r. W projekcie uczestniczą przedstawiciele Straży Granicznej (Zarządu Granicznego KGSG, Biura Finansów KGSG, Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie, Nadwiślańskiego Oddziału SG), którzy dzielą się wiedzą z zakresu funkcjonowania przejść granicznych.

źródło: www.strazgraniczna.pl

 

 

 

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry