Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Rada Unii Europejskiej zwiekszyła budżet na 2020 rok - więcej funduszy na migrację

Rada Unii Europejskiej zwiększyła na rok 2020 budżet, który przewiduje między innymi przeznaczenie 101,4 mln EUR na Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Do roku 2027 ma powstać stały korpus liczący 10 000 funkcjonariuszy straży granicznej.

W planach jest utworzenie nowego stałego korpusu, który będzie wspierać kraje UE w terenie w zakresie kontroli granic i zadań związanych z powrotami, a także w walce z przestępczością transgraniczną. Frontex przewiduje rozlokowanie 5 000 pracowników operacyjnych do 2021 r., natomiast stały korpus będzie w pełni operacyjny do 2027 r. licząc 10 000 pracowników.

Stały korpus składa się z funkcjonariuszy straży granicznej i przybrzeżnej zatrudnionych przez agencję, a także z personelu oddelegowanego obowiązkowo przez kraje UE.

Frontex powstał w 2004 r. w celu poprawy zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi UE. W 2017 r. Frontex został przekształcony w Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

do góry