Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Konferencja: Budowanie ram operacyjnych dla przeciwdziałania handlowi ludźmi w regionie Morza Bałtyckiego

Grupa Zadaniowa do Spraw Walki Przeciwko handlowi ludźmi działająca w ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS TF-THB) we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji organizuje konferencję zamykającą projekt Torując drogę zharmonizowanym ramom operacyjnym dla regionu Morza Bałtyckiego. Konferencja pn. „W kierunku maksymalizacji efektywności i konsolidacji w walce przeciwko handlowi ludźmi” odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Mercure, ul. Złota 48/54 w dniach 26-27 listopada 2019 r.

  • konferencja
    konferencja

Celem organizacji tego wydarzenia będzie prezentacja produktów projektu, tj. międzynarodowego mechanizmu referencyjnego dla Regionu Morza Bałtyckiego, Słownika języka handlu ludźmi, Poradnika dla dziennikarzy oraz dobrych praktyk w zakresie współpracy partnerskiej na poziomie rządowym.

Konferencja zostanie otwarta przez przedstawiciela kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W dalszej kolejności, zgodnie z załączonym programem wypowiedzą się koordynatorzy krajowi do spraw walki z handlem ludźmi, przedstawiciele organizacji międzynarodowych, wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania oraz inni ważni uczestnicy systemu przeciwdziałania handlowi ludźmi.

Przewidywane są następujące panele:

  • Narzędzia operacyjne dla międzynarodowej współpracy
  • Czy międzynarodowy mechanizm referencyjny sprawdza się? Rzeczywistość i oczekiwania.
  • Wypowiadanie się na temat handle ludźmi i definicja  - mówienie tym samym językiem.
  • Mass media o handle ludźmi w Regionie Morza Bałtyckiego.
  • Rola mass mediów w walce z handlem ludźmi w różnych perspektywach.

 

Zapraszamy do rejestracji na konferencję przez wypełnienie i przesłanie zgłoszenia na zdres zespol.handel@mswia.gov.pl do dnia 15 listopada 2019 roku.

 

Serdecznie zapraszamy

 

Należy pamiętać, że w czasie konferencji mogą być robione zdjęcia, nagrania wideo i / lub nagrania audio. Uczestnicy, którzy nie chcą pojawiać się na nagraniach, które zostaną przygotowane w celu szerszej dystrybucji informacji o projekcie, muszą poinformować o tym przedstawicieli MSWiA.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry