Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Weszło w życie nowe rozporządzenie wzmacniające mandat agencji Frontex

4 grudnia 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie, które ma za zadanie wzmocnić mandat Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) poprzez dalsze zwiększenie liczby personelu sił granicznych do 10 000 funkcjonariuszy. Według dyrektora wykonawczego agencji, z nowymi siłami granicznymi FRONTEX będzie stałym partnerem władz krajowych.

Nowe rozporządzenie przewiduje również włączenie do ram FRONTEX-u, celem poprawienia jego funkcjonowania, europejskiego systemu nadzorowania granic (EUROSUR).
Rozporządzenie, które zostało zatwierdzone przez Parlament Europejski w połowie listopada, przyznaje FRONTEX-owi szerszy mandat do wspierania działań państw członkowskich UE, w szczególności w zakresie kontroli granic, powrotów i współpracy z krajami trzecimi.
Komunikat prasowy FRONTEX-u podaje, że nowa straż graniczna będzie kluczowym elementem w wysiłkach na rzecz lepszej integracji Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, w skład której wchodzą krajowe organy straży granicznej i przybrzeżnej oraz FRONTEX. Ma również wzmocnić zdolność Europy do lepszego reagowania na granicach dzięki wymianie informacji i regularnym analizom ryzyka, a także pomóc krajom UE w przewidywaniu wyzwań na ich granicach.
Nowy stały korpus przewiduje 5 000 pracowników operacyjnych do 2021 r. Stały korpus, w liczbie 10 000 pracowników, będzie w pełni operacyjny do 2027 r. Na stały korpus składaj się funkcjonariusze straży granicznej i przybrzeżnej zatrudnieni przez agencję, a także personel oddelegowany obowiązkowo przez kraje UE.

do góry