Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Fundacja „Okno na Wschód” rozpoczęła prowadzenie Centrum Wspierania Cudzoziemców w Białymstoku

Celem jest pomoc w integracji i adaptacji cudzoziemców poprzez tworzenie przestrzeni do edukacji, zapewnianie im wsparcia, wiedzy i możliwości, pomagając szybciej znaleźć swoje miejsce w polskim społeczeństwie.

Oferta Centrum skierowana jest do obywateli Białorusi, Ukrainy, Rosji i Kazachstanu mieszkających w Białymstoku i obejmuje: konsultacje (związane z legalizacją pobytu, pracy, edukacji i spraw codziennych), kursy języka polskiego oraz wolontariat w białostockich organizacjach pozarządowych i kulturalnych.

do góry