Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Publikacja nowego raportu ESPON pt. „Wpływ napływu uchodźców na rozwój terytorialny w Europie"

Opublikowany raport stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie krajów europejskich na dane terytorialne dotyczące przepływu osób ubiegających się o azyl i uchodźców, ich dystrybucję między krajami, regionami i miastami w obrębie UE, a także wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy. Zawiera również informacje na temat zarządzania kryzysowego i integracji.

Wśród zagadnień opisanych w raporcie znajdują się:

·         dystrybucja osób ubiegających się o azyl i uchodźców na szczeblu regionalnym i lokalnym, a także zmiany zachodzące na skutek polityki europejskiej i krajowej w ostatnich dziesięcioleciach

·         umiejętności i kwalifikacje uchodźców, wpływ napływu uchodźców na regionalne i lokalne rynki pracy krajów przyjmujących oraz nierównowagę demograficzną, umiejętności i kwalifikacje cudzoziemców a potrzeby lokalne rynków pracy

·         różne sposoby radzenia sobie z kryzysem migracyjnym w miastach europejskich znajdujących się w krajach pierwszego przybycia, tranzytu i krajach docelowych

·         główne wyzwania i najlepsze praktyki skutecznej integracji uchodźców ze społecznością lokalną i na rynku pracy na poziomie regionalnym i lokalnym

·         wpływ ewentualnego wdrożenia europejskiego programu relokacji na regiony i miasta krajów europejskich, redystrybucja uchodźców wewnątrz kraju

Pełna treść raportu znajduje się na stronie internetowej www.espon.eu

do góry