Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Zezwolenia na pobyt w Polsce po I kwartale 2020r.

Jak podaje Urząd do Spraw Cudzoziemców w I kwartale roku liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła o prawie 18 tys. osób. Na początku kwietnia takie dokumenty posiadało około 441 tys. obcokrajowców. Najliczniej zwiększyła się grupa obywateli Ukrainy; nie spada także zainteresowanie zamieszkaniem w Polsce wśród Białorusinów i Gruzinów.

Z prawie 441 tys. cudzoziemców, którzy 1 kwietnia 2020 r. posiadali ważne dokumenty pobytowe, największą grupę stanowili obywatele Ukrainy – 228,1 tys. osób. Następnie w kolejności znajdują się obywatele Białorusi, Niemiec, następnie Rosji, Wietnamu, Indii, Włoch, Chin, Wielkiej Brytanii, oraz Gruzji.

W I kwartale tego roku największy wzrost wśród cudzoziemców osiedlających się w Polsce dotyczył obywateli Ukrainy, Białorusi oraz Gruzji.

Około 57 proc. cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce to osoby w przedziale wiekowym 20 – 39 lat, prawie 26 proc. w przedziale 40 – 59 lat, a 13 proc. poniżej 20. roku życia. Blisko 61 proc. stanowią mężczyźni – 267,5 tys. w porównaniu do 172,3 tys. kobiet.

Rozproszenie cudzoziemców na terenie kraju pozostało nierównomierne i skupiło się w województwach z dużymi ośrodkami miejskimi (przeważnie województwo mazowieckie).

Więcej pod adresem: https://udsc.gov.pl/zezwolenia-na-pobyt-po-i-kwartale-2020-r/

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry