Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Kontrola graniczna przedłużona o kolejne 10 dni

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński podpisał nowelizację rozporządzenia dotyczącą kontroli na granicy wewnętrznej na mocy której kontrola zostaje przedłużona na okres od 4 maja br. do 13 maja br.

Kontrola na granicy wewnętrznej nadal będzie przeprowadzana w 42 wyznaczonych miejscach na granicy lądowej: na granicy z Czechami, ze Słowacją, z Niemcami, z Litwą, a także w 4 portach morskich oraz na 17 lotniskach.

Na przejściach granicznych – zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej – przy wjeździe do Polski utrzymane zostają ograniczenia dla cudzoziemców.

Duże ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do naszego kraju związane są z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Kwestie związane z przywracaniem kontroli granicznej na granicach wewnętrznych państw Unii Europejskiej reguluje kodeks graniczny Schengen.

Jak dotychczas przez granicę do Polski mogą wjechać m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP lub pozostają pod stałą opieką obywateli RP, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP, czy szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin.

Źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/kontrola-na-granicy-przedluzona-o-kolejne-10-dni---do-13-maja-br

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry