Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Urząd do Spraw Cudzoziemców opublikował dane statystyczne z zakresu ochrony międzynarodowej za I kwartał 2020

Z opubikowanych danych wynika, że w I kwartale roku wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło 899 cudzoziemców, w tym 567 po raz pierwszy. Oznacza to spadek o ok. 6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Warunki nadania ochrony międzynarodowej spełniały w sumie 74 osoby. Decyzje negatywne wydano wobec 551 obcokrajowców, a 574 postępowania umorzono.

W I kwartale br. warunki przyznania ochrony międzynarodowej (statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) spełniało 74 cudzoziemców. Byli to głównie obywatele Rosji – 28 osób, Turcji – 12 os. oraz Tadżykistanu - 12 os. Decyzje negatywne otrzymało natomiast 551 osób - głównie obywatele Rosji - 290 osób i Ukrainy - 128 os.

Najwięcej postępowań zakończyło się umorzeniem - 574 sprawy. Dotyczyło to w zdecydowanej większości obywateli Rosji (453 osoby). Sprawy są umarzane w sytuacji, gdy cudzoziemiec opuścił Polskę nie czekając na wydanie decyzji.

Źródło: https://udsc.gov.pl/ochrona-miedzynarodowa-w-i-kwartale-2020-r/ 

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry