Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Częściowe wznowienie wydawania wiz przez polskie urzędy konsularne na Ukrainie

Od 4 maja urzędy konsularne na Ukrainie wznawiają częściowo wydawanie wiz.

W początkowej fazie przyjmowane są wyłącznie wnioski na wizę w celu wykonywania pracy w rolnictwie, ogrodnictwie oraz w transporcie międzynarodowym.

W związku z powyższym od 30 kwietnia możliwa jest rejestracja na złożenie wniosku wizowego w systemie e-konsulat dla osób posiadających dokumenty do pracy w rolnictwie, sadownictwie oraz w transporcie międzynarodowym.

Osoby, które zarejestrują się na dostępne terminy w innym celu niż wyżej wymienione, nie będą przyjęte.

Źródło: https://www.gov.pl/web/ukraina/czesciowe-wznowienie-wydawania-wiz?fbclid=IwAR3JwhLhq9HmtmL_qLJMYGbEUszGOtFmm1CvUbOTLHyAblgl4PFQIOyqtfA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry