Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Informacja na temat zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w ośrodku dla cudzoziemców

Jak czytamy na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców, według stanu na 26 maja 2020 r. potwierdzono 32 przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród mieszkańców ośrodka dla cudzoziemców na warszawskim Targówku. Placówka została poddana kwarantannie.

Cudzoziemcy pozostają pod opieką lekarską. Urząd do Spraw Cudzoziemców jest w stałym kontakcie z Państwową Inspekcją Sanitarną oraz innymi instytucjami i służbami odpowiedzialnymi za działania epidemiologiczne.

Pierwsze przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u mieszkańców ośrodka dla cudzoziemców na warszawskim Targówku stwierdzono 22 maja br. W związku z tym niezwłocznie wykonano testy na potwierdzenie obecności wirusa SARS-CoV-2 wśród wszystkich mieszkańców oraz personelu ośrodka. Według stanu na 26 maja 2020 r. potwierdzono 32 przypadki zakażenia. Cudzoziemcy zostali objęci izolacją lub kwarantanną. Osoby zakażone to obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej. Objawy COVID-19 u zakażonych cudzoziemców przebiegają łagodnie, wszyscy czują się dobrze. Pracownicy urzędu są w stałym kontakcie z mieszkańcami, prowadzone są także dyżury pod ośrodkiem.

Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ośrodku wprowadzono 14-dniową kwarantannę. O zaistniałej sytuacji została powiadomiona policja, która sprawuje nadzór nad przebiegiem kwarantanny oraz władze Dzielnicy Targówek. Przy zachowaniu obowiązujących zasad sanitarnych, mieszkańcy ośrodka mają zapewnioną opiekę medyczną i psychologiczną oraz wyżywienie dostarczane przez firmę zewnętrzną. W razie potrzeby cudzoziemcy otrzymają również wsparcie w zakupie artykułów żywnościowych i innych niezbędnych produktów.

Po wprowadzeniu w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego a następnie stanu epidemii Urząd do Spraw Cudzoziemców realizował działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. We wszystkich ośrodkach dla cudzoziemców odwołano wszelkie zajęcia grupowe a mieszkańcom placówek zalecono unikanie zgromadzeń ludzkich. Wprowadzono restrykcyjne zalecenia dotyczące sprzątania i odkażania powierzchni wspólnych. Cudzoziemcom udostępniono środki do dezynfekcji rąk, maseczki oraz materiały informacyjne w zrozumiałych dla nich językach na temat metod zapobiegania zakażeniu. Dzieci w wieku szkolnym realizowały naukę w formie zdalnej.

Ośrodek dla cudzoziemców na warszawskim Targówku aktualnie zamieszkuje 111 osób (38 dorosłych i 73 dzieci) ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce.  Jest to jedyna placówka prowadzona przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, która została przeznaczona do kwaterowania tylko samotnych kobiet i matek z dziećmi.

Podczas rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce cudzoziemcy mogą korzystać z pomocy socjalnej zapewnianej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Obejmuje ona m.in. możliwość zakwaterowania w ośrodku, wyżywienie, opiekę medyczną oraz wsparcie edukacyjne.

Źródło: https://udsc.gov.pl/informacja-na-temat-zakazen-wirusem-sars-cov-2-w-osrodku-dla-cudzoziemcow/ 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry