Europejska Sieć Migracyjna Platforma internetowa „Re-open EU” - Aktualności -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Platforma internetowa „Re-open EU”

Komisja uruchamia nową platformę internetową z myślą o bezpiecznym przywróceniu swobodnego przepływu osób i turystyki w UE.

Komisja uruchamia dzisiaj platformę internetową „Re-open EU”, która zawiera podstawowe informacje umożliwiające bezpieczne wznowienie swobodnego przepływu osób i turystyki w całej Europie. W celu pomocy ludziom w planowaniu bez obaw podróży i wakacji w okresie letnim i później, na platformie dostępne będą w czasie rzeczywistym informacje na temat sytuacji na granicach, dostępnych środków transportu, ograniczeń dotyczących podróżowania, środków w zakresie zdrowia publicznego i bezpieczeństwa, takich jak utrzymywanie dystansu fizycznego lub noszenie masek ochronnych, a także inne praktyczne informacje dla podróżnych. Platforma „Re-open EU” jest jednym ze środków zapowiedzianych przez Komisję w jej pakiecie dotyczącym turystyki i transportu z dnia 13 maja, mających pomóc w bezpiecznym przywróceniu podróży i turystyki w UE przy jednoczesnym zachowaniu koniecznych środków ostrożności w zakresie zdrowia. „Re-open EU” będzie funkcjonować jako główny punkt odniesienia dla osób podróżujących w UE, ponieważ gromadzi w jednym miejscu aktualne informacje od Komisji i państw członkowskich. Narzędzie to umożliwi przeglądanie informacji dotyczących poszczególnych państw członkowskich UE za pomocą interaktywnej mapy, zawierającej aktualne informacje na temat obowiązujących środków krajowych, a także praktyczne porady dla osób odwiedzających dany kraj. Platforma jest łatwo dostępna na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych poprzez następujący link „Re-open EU”: https://reopen.europa.eu/. Platforma „Re-open EU” i zawarte na niej informacje dostępne są w 24 językach urzędowych UE.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry