Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Roczny Raport dot. Migracji i Azylu za 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Rocznym Raportem dot. Migracji i Azylu w 2019 r., który ukazał się 17.06.2020.

Raport został opracowany przez ekspertów Europejskiej Sieci Migracyjnej i zawiera syntetyczny przegląd wydarzeń w zakresie migracji i azylu w 2019 r. we wszystkich krajach UE oraz Norwegii.

Link do raportu:

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_arm2019_synthesis_report_final_en_0.pdf

Życzymy miłej lektury

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry