Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Od 1 lipca br. Polska już po raz szósty będzie przewodniczyć pracom w Grupie Wyszehradzkiej

Po rocznej prezydencji Republiki Czeskiej, Polska będzie kierować agendą gremium państw: Polski, Czech, Słowacji i Węgier

W ramach resortu spraw wewnętrznych planowanych jest szereg spotkań, których główną osią priorytetów polskiego przewodnictwa stanowić będą: promowanie interesów państw członkowskich w ramach bieżącej agendy europejskiej oraz kwestie dotyczące bezpieczeństwa i migracji.

Ponadto, 15 lutego 2021 r. obchodzić będziemy jubileusz 30-lecia powstania Grupy Wyszehradzkiej, co będzie okazją do dokonania bilansu funkcjonowania V4 oraz dyskusji nt. przyszłości współpracy.

Źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/od-1-lipca-br-polska-juz-po-raz-szosty-bedzie-przewodniczyc-pracom-w-grupie-wyszehradzkiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry