Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Raport dot. sposobów uzyskiwania obywatelstwa przez obywateli państw trzecich

Zapraszamy do lektury raportu pt. "Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU", który ukazał się 09.07.2020.

Raport został opracowany przez ekspertów Europejskiej Sieci Migracyjnej i zawiera przegląd procedur w zakresie możliwości uzyskania obywatelstwa przez obywatel państw trzecich we wszystkich krajach UE oraz Norwegii.

 

 

Treść raportu dostępna jest pod adresem: https://emn.gov.pl/ftp/esm/00_eu_emn_study_synthesis_report_citizenship_final_en_0.pdf

 

   

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry