Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Sytuacja na granicach zewnętrznych UE – nielegalna migracja

W pierwszej połowie tego roku liczba nielegalnych prób przekroczenia granic zewnętrznych Europy spadła do 36 400; prawie o jedną piątą w porównaniu z rokiem poprzednim, głównie z powodu pandemii COVID. Spadek ten był szczególnie wyraźny na szlakach migracyjnych zachodniej i wschodniej części Morza Śródziemnego. W czerwcu liczba nielegalnych prób przejścia przez granicę była zbliżona do liczby z poprzedniego miesiąca i wyniosła prawie 4 500 przypadków.

W czerwcu Bałkany Zachodnie stały się najbardziej aktywną trasą migracyjną z 2050 wykrytymi nielegalnymi przekroczeniami granicy; to o 70% więcej niż w maju i prawie trzy razy więcej niż w tym samym czasie w roku ubiegłym. Liczba migrantów przekraczających Bałkany Zachodnie wzrosła ze względu na większą liczbę osób, które pierwotnie wylądowały w Grecji oraz złagodzenie przez władze krajowe w tym regionie rozwiązań związanych z zapobieganiem COVID. W pierwszej połowie tego roku wykryto prawie 9 300 migrantów na granicy UE w tym regionie, o 73% więcej niż w pierwszej połowie 2019 r. Według najnowszych danych w czerwcu odnotowano około 200 wykrytych przypadków nielegalnego przekroczenia trasy na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, choć oczekuje się, że liczba ta będzie wyższa przy obliczaniu ostatecznych danych. Niemniej jednak, ostateczna liczba będzie prawdopodobnie zbliżona do tej z maja i pozostanie wśród najniższych odnotowanych na tej trasie od co najmniej 2009 r. W pierwszych sześciu miesiącach 2020 r. całkowita liczba wykrytych przypadków spadła o prawie połowę, do liczby około 11 900. Liczba migrantów przybywających do Europy szlakiem środkowo-śródziemnomorskim w ubiegłym miesiącu spadła o prawie 50%, do nieco ponad 900 przypadków. Jednakże w pierwszej połowie tego roku całkowita liczba w regionie osiągnęła blisko 7 200, co jest dwukrotnością w tym samym okresie 2019 r. Jest to w dużej mierze spowodowane odnotowaną wyższą liczbą nielegalnych migrantów od początku 2020 r. w porównaniu z bardzo niskimi danymi sprzed roku. W czerwcu w zachodniej części Morza Śródziemnego wykryto około 750 przypadków nielegalnego przekroczenia granicy, o 8% więcej niż w poprzednim miesiącu. Ogółem w pierwszych sześciu miesiącach 2020 r. liczba ta zmniejszyła się o połowę i stanowiła 4 500 przypadków. Wśród nielegalnych migrantów dominują obywatele Syrii, Afganistanu, Tunezji, Bangladeszu, Algierii i Maroka.  

Źródło: https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/situation-at-eu-external-borders-arrivals-down-in-first-half-of-2020-UdNxM5

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry