Europejska Sieć Migracyjna Ochrona międzynarodowa w I połowie 2020 r. - Aktualności -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Ochrona międzynarodowa w I połowie 2020 r.

Jak czytamy na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w I połowie tego roku wnioski o przyznanie statusu uchodźcy w Polsce złożyło 1,3 tys. cudzoziemców, w tym prawie 650 po raz pierwszy. Warunki nadania ochrony międzynarodowej spełniało 169 osób. Decyzje negatywne wydano wobec 1 tys. osób, a 730 postępowań umorzono.

Liczba wniosków uchodźczych w I połowie 2020 r. była o 29 proc. niższa w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Głównymi krajami pochodzenia cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową były:

– Rosja: 819 osób;
– Ukraina: 144;

– Tadżykistan: 58;
– Gruzja: 34;
– Turcja: 34.

W I połowie tego roku warunki przyznania ochrony międzynarodowej spełniało 169 cudzoziemców. Byli to głównie obywatele Turcji – 47 osób, Rosji – 38 oraz Tadżykistanu – 17. Decyzje negatywne otrzymało natomiast 1 tys. obcokrajowców. Głównie obywatele Rosji – 582 osoby i Ukrainy – 176.

Nieco ponad 730 postępowań zakończyło się umorzeniem. Dotyczyło to w zdecydowanej większości obywateli Rosji (581 osób). Sprawy są umarzane w sytuacji, gdy cudzoziemiec opuścił Polskę nie czekając na wydanie decyzji w kwestii przyznania ochrony międzynarodowej.

Źródło: https://udsc.gov.pl/ochrona-miedzynarodowa-w-i-polowie-2020-r/

ESM
MSWIA
UE
do góry