Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Najnowsze trendy w dziedzinie azylu i ochrony międzynarodowej - raport EASO

Wraz ze złagodzeniem ograniczeń liczba wniosków o o azyl i ochronę międzynarodową w UE+ znacznie wzrasta, ale wciąż pozostaje na poziomie połowy wniosków sprzed COVID-19. W czerwcu liczba wniosków o azyl i ochronę międzynarodową złożonych w UE+ wzrosła ponad trzykrotnie w stosunku do maja, co oznacza, że prawie wróciła do poziomu z marca, jednakże wciąż o około połowę mniej niż przed wybuchem COVID-19.

 • EASO Graph
  EASO Graph

 

Kluczowe wnioski:

 • Pomimo ciągłego stopniowego łagodzenia środków ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa w całej UE+, działania związane z azylem i ochroną miedzynarodową w większości krajów nadal nie są w pełni wznawiane, co nadal wpływa na tendencje w dziedzinie azylu i ochrony miedzynarodowej
 • W czerwcu w UE+ złożono około 31 500 wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, co oznacza znaczny wzrost od maja, ale nadal na poziomie porównywalym z marcem, kiedy po raz pierwszy uwidocznił się wpływ wprowadzonych ograniczeń nadzwyczajnych.
 • Nadal utrzymuje sie tendencja do większej ilosci wniosków o azyl i ochronę międzynarodową niż przypadków wykrycia nielegalnego przekroczenia zewnętrznej granicy UE.
 • Odsetek ponownych wnioskodawców (11%) był wyższy niż przed wybuchem pandemii COVID-19 pomimo spadku w porównaniu do poprzednich dwóch miesięcy.
 • W porównaniu z majem wielu obywateli zaczęło składać więcej wniosków, ale wciąż mniej w porównaniu z poziomami sprzed COVID-19.
 • Syryjczycy i Afgańczycy nadal składali najwięcej wniosków o azyl i ochronę miedzynarodową. Wenezuelczycy i Kolumbijczycy zaczęli ponownie składać więcej wniosków - po dwóch miesiącach bardzo niskiego poziomu wniosków.
 • W pierwszej instancji wydano około 34 300 decyzji, nieco więcej niż w maju, ale podobnie jak w kwietniu.
 • Czwarty miesiąc z rzędu wydano więcej decyzji w pierwszej instancji niż złożono wniosków, chociaż różnica zmniejszyła się.
 • Szacuje się, że pod koniec kwietnia około 965 000 spraw było w toku we wszystkich instancjach (w tym odwołania).
 • Pod koniec czerwca około 426 700 spraw było w pierwszej instancji w UE+,  co oznacza ich zmniejszanie się czwarty miesiąc z rzędu.
 • Wskaźnik uznawalności form ochrony regulowanych przez UE wyniósł 37%, podobnie jak w poprzednim miesiącu, ale był wyższy niż na początku roku.

Wiecej informacji można znaleźć tutaj

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry