Europejska Sieć Migracyjna Sprawozdanie EASO dot. azylu (2020) - Aktualności -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Sprawozdanie EASO dot. azylu (2020)

Ukazał się raport EASO dot. azylu "Roczne sprawozdanie o sytuacji w dziedzinie azylu w Unii Europejskiej" za 2019 r. To najważniejsze sprawozdanie agencji, które przedstawia najnowsze osiągnięcia we wdrażaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA).

Roczne sprawozdanie zawiera kompleksowy przegląd najważniejszych wydarzeń w dziedzinie azylu w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii (kraje UE +).
W raporcie opisano zmiany w polityce i ustawodawstwie na szczeblu europejskim i krajowym, wymieniono najlepsze praktyki i podsumowano wyzwania, które wciąż się pojawiają. Przedstawiono trendy we wzorcach azylowych, kluczowe wskaźniki i przykłady orzecznictwa, aby pokazać, w jaki sposób prawo europejskie i krajowe jest interpretowane i stosowane w kontekście dorobku prawnego UE w dziedzinie azylu.
Jako centrum wiedzy specjalistycznej w dziedzinie ochrony międzynarodowej  Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) dostarcza informacji, które mają pomóc w poprawie jakości, skuteczności i harmonizacji WESA. Rzuca również światło na to, jak kraje zareagowały na zmieniające się wzorce migracyjne
Treść pochodzi z systemu informacji i dokumentacji EASO (IDS), bazy danych orzecznictwa EASO oraz danych EASO dotyczących wczesnego ostrzegania i gotowości (EPS). Analiza jest uzupełniona informacjami z krajowych punktów kontaktowych i administracji azylowej, Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), Europejskiej Sieci Migracyjnej (ESM), Frontexu i Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM). Aby uwzględnić różne perspektywy, raport zawiera informacje z wielu różnych dodatkowych źródeł, w tym organizacji społeczeństwa obywatelskiego, środowisk akademickich i instytucji badawczych.
Sprawozdanie EASO w sprawie azylu obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.. Informacje statystyczne pochodzą przede wszystkim z Eurostatu. Wybrane dane na poziomie UE + uzyskano również z wymiany danych w ramach systemu wczesnego ostrzegania i gotowości (EPS) EASO oraz z sekcji dotyczącej systemu dublińskiego.

Raport dostępny tutaj

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry