Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Migracje w Afryce Zachodniej i Północnej oraz w regionie Morza Śródziemnego - raport IOM

  • IOM Migration in West and North Africa and across the Mediterranean
    IOM Migration in West and North Africa and across the Mediterranean

Migracje w Afryce Zachodniej i Północnej oraz w całym regionie Morza Śródziemnego - Tendencje, ryzyko, rozwój i zarządzanie - wydane opracowanie zawiera wyczerpującą analizę dotyczacą sytuacji migracji w Afryce Zachodniej i Północnej oraz rejonie Morza Śródziemnego. Raport podkreśla rolę migrantów i ich wkład w rozwój ponadnarodowy; opracowanie dotyka kwestii nierówności, które kształtują migracje, opisuje zagrożenia, na jakie narażeni są migranci.

Raport jest podzielony na cztery sekcje poświęcone trendom migracji, ryzyku, rozwojowi i zarządzaniu. Zawiera artykuły z różnych biur IOM, a także innych organizacji międzynarodowych, instytucji badawczych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Został przygotowany w ramach programu Safety, Support and Solutions on the Central Mediterranean Route, finansowanego przez Departament Rozwoju Międzynarodowego Wielkiej Brytanii (DFID).\

Raport dostepny tutaj

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry