Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Nowa publikacja - Ocena scenariuszy imigracyjnych dla Unii Europejskiej w 2030 r. Odpowiednie, realistyczne i rzetelne?

W Unii Europejskiej rośnie zainteresowanie polityką lepszego planowania i przygotowywania się na mające wystąpić przepływy migracyjne. Znajduje to odzwierciedlenie w rosnącej liczbie raportów, które wykorzystują wiedzę ekspercką do przewidywania trendów migracyjnych i opracowywania scenariuszy migracji.

  • IOM Assessing Immigration Scenarios
    IOM Assessing Immigration Scenarios

W niniejszym raporcie IOM Global Migration Data Analysis Center (GMDAC), we współpracy z Holenderskim Interdyscyplinarnym Instytutem Demograficznym (NIDI), badają potencjał i ograniczenia wykorzystania opinii ekspertów do przewidywania przyszłej migracji. Niniejsze badanie pilotażowe łączy dwa podejścia, a mianowicie scenariusze migracji i badania ekspertów Delphi, w celu oceny skutków i niepewności scenariuszy imigracji dla Unii Europejskiej w 2030 r. Wyniki pokazują wysoki poziom niepewności i brak jedności wśród ekspertów na temat tego, jak podstawowe czynniki migracyjne - takie jak multilateralizm i konwergencja gospodarcza - mogą wpłynąć na przyszłą imigrację do Unii Europejskiej. Chociaż porady ekspertów są przydatne do stymulowania strategicznego, długoterminowego myślenia i dyskusji, wyniki podkreślają ograniczenia w korzystaniu z ekspertów w celu poprawy gotowości operacyjnej.

Raport można pobrać tutaj.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry