Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Nowe wydanie International Migration Outlook 2020

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju opublikowała najnowszy raport, w ramach którego dokonano analizy ostatnich wydarzeń w zakresie ruchów migracyjnych i polityki migracyjnej w krajach członkowskich OECD.

  • International Migration Outlook 2020
    International Migration Outlook 2020

Każda edycja zawiera najnowsze informacje statystyczne na temat zasobów i przepływów imigrantów, imigrantów na rynku pracy i polityki migracyjnej. Krajowe analizy zawierają szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń o charakterze politycznym dla każdego z kraju OECD, a specjalne rozdziały dotyczą bieżących kwestii związanych z imigracją. 

Ostatnie wydanie "International Migration Outlook" na rok 2020 przedstawia analizę sytuacji w krajach OECD, ale także w niektórych państwach trzecich. W dokumencie przeanalizowano ewolucję wyników aktywności imigrantów na rynku pracy w krajach OECD. Materiał zawiera specjalny rozdział dotyczący wpływu migracji na kompozycję strukturalną gospodarki. Zawiera również notatki krajowe i załącznik statystyczny.

Materiał dostępny na stronie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD pod linkiem OECD.

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry