Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration - Edycja 2020

Ochrona międzynarodowa, migracje i granice, 17 grudnia 2020

Europejska Konwencja Praw Człowieka i prawo Unii Europejskiej stanowią podstawowe ramy dla ochrony praw cudzoziemców. Prawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące ochrony miedzynarodowej, granic i migracji szybko się rozwija. Istnieje imponujące orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące w szczególności artykułów  3, 5, 8 i 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej coraz cześciej jest proszony o wykładnię przepisów prawa Unii Europejskiej z dziedziny ochrony międzynarodowej, migracji i granic.

Trzecie wydanie tego podręcznika, zaktualizowane do lipca 2020 r., przedstawia w przystępny sposób prawodawstwo Unii Europejskiej oraz orzecznictwo obu sądów europejskich.

Więcej tutaj

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry