Europejska Sieć Migracyjna Nowelizacja ustawy o wjeździe - Aktualności -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Nowelizacja ustawy o wjeździe

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

  • Zdjęcie: Fotolia
    Zdjęcie: Fotolia

Jak czytamy na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o prawa obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Wprowadzono także instytucję cofnięcia i unieważnienia wizy wydanej członkowi rodziny obywatela UE oraz uregulowano nowe podstawy prawne dotyczące odmowy prawa pobytu i prawa stałego pobytu. Zapewniono także stosowanie przez Polskę umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE w przypadku praw pobytowych obywateli brytyjskich i członków ich rodzin.

Żródło tutaj

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry