Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Nielegalna migracja do UE na najniższym poziomie od 2013 r

Według wstępnych danych zebranych przez agencję Frontex liczba przypadków wykrycia nielegalnego przekroczenia granicy wzdłuż zewnętrznych granic UE spadła w ubiegłym roku o 13% do około 124 000 przypadków, w dużej mierze z powodu skutków ograniczeń związanych z COVID-19 wprowadzonych przez różne kraje. To najmniejsza liczba nielegalnych przekroczeń granicy od 2013 roku.

  • Zdjęcie Frontex
    Zdjęcie Frontex

Syryjczycy pozostali najczęściej zgłaszaną narodowością w 2020 r., Za nimi plasowali się Marokańczycy, Tunezyjczycy i Algierczycy.

Pomimo wzrostu na początku roku, szlak migracyjny wschodnio-śródziemnomorski ostatecznie odnotował największy spadek liczby przyjazdów -  spadły one o ponad trzy czwarte, do około 20 000. Liczba nielegalnych przekroczeń granicy w zachodniej części Morza Śródziemnego spadła o 29%, do około 17 000 przypadków.

Tymczasem Wyspy Kanaryjskie doświadczyły rekordowej liczby napływów migrantów do swoich brzegów w 2020 r., głównie z powodu znacznego wzrostu w ostatnich czterech miesiącach roku. W sumie na zachodnioafrykańskim szlaku migracyjnym wykryto ponad 22 600 nielegalnych przekroczeń granicy, czyli osiem razy więcej niż w roku poprzednim. Była to najwyższa liczba od czasu rozpoczęcia gromadzenia danych przez Frontex w 2009 r. Przemytnicy często korzystali z dużych statków rybackich zdolnych do przewozu większej liczby osób, które opuściły kraje Afryki Zachodniej, takie jak Mauretania, Senegal i Gambia.

Więcej migrantów również wybrało szlak środkowośródziemnomorski. Pomimo gwałtownego wzrostu liczby wyjazdów z Tunezji, nieco więcej nielegalnych migrantów wykrytych na tej trasie opuściło Libię. W sumie liczba nielegalnych imigrantów w środkowej części Morza Śródziemnego wzrosła prawie trzykrotnie do ponad 35 600, co czyni go w tej chwili najbardziej aktywnym szlakiem migracyjny

Liczba nielegalnych migrantów na szlaku zachodniobałkańskim wzrosła o ponad trzy czwarte,, do około 27 000 przypadków.

Dostępne dane wskazują również, że migranci płci męskiej stanowili znacznie większą część całkowitej liczby nielegalnych migrantów przybywających do Europy, a kobiety stanowiły mniej niż jeden przypadek na dziesięć wykrytych przekroczeń granicy. Rok temu kobiety stanowiły jeden przypadek na cztery odnotowane.

Zmniejszył się również odsetek dzieci wykrytych w ubiegłym roku. W 2020 r. mniej więcej co 10 migrant miał mniej niż 18 lat, w porównaniu z 23% w 2019 roku.

Źródło Frontex

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry