Europejska Sieć Migracyjna Annual Intra-EU Labour Mobility Report - Aktualności -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Annual Intra-EU Labour Mobility Report

Roczny raport na temat mobilności pracowników wewnątrz Unii Europejskiej pokazuje, że mobilność w UE wzrosła w 2019 r., choć w wolniejszym tempie niż w latach poprzednich

08.01.2021 Komisja opublikowała roczny raport w sprawie wewnątrzunijnej mobilności pracowników - 2020 r. Określa on trendy w swobodnym przepływie pracowników i członków ich rodzin na podstawie najnowszych dostępnych danych (2019/2018). Z raportu wynika, że ​​mobilność w UE nadal rosła w 2019 r., ale w wolniejszym tempie niż w latach poprzednich. W 2019 r. w innym kraju UE mieszkało 17,9 mln Europejczyków w porównaniu z 17,6 mln w poprzednim roku. Krajami docelowymi dla około połowy osób przemieszczających się w ramach UE w wieku produkcyjnym (46%) były Niemcy i Wielka Brytania, a dalsze 28% to Francja, Włochy i Hiszpania. W pierwszej piątce krajów pochodzenia pozostały Rumunia, Polska, Włochy, Portugalia i Bułgaria. Głównymi sektorami działalności przemieszczających się z UE w 2019 r. były produkcja oraz handel hurtowy i detaliczny. Odsetek osób o wysokich kwalifikacjach, które przeprowadzają się do innego kraju UE, z czasem wzrósł: w 2019 r. co trzeci (34%) przemieszczający się z UE-28 posiadał wysokie kwalifikacje, w porównaniu z co czwartym w 2008 r. Raport pokazuje, że przemieszczający się z UE są najbardziej skłonni do przeprowadzki na początku swojej kariery. Wśród osób, które zdecydowanie zamierzają się przeprowadzić 75% ma mniej niż 35 lat. Mobilność powrotna jest również bardzo istotna: na każde trzy wyjeżdżające osoby dwie wracają do kraju pochodzenia. Ponieważ niniejszy raport odnosi się do danych z okresu odniesienia 2018–2019, uwzględniono mobilność do i z Wielkiej Brytanii.

Żródło: EU press corner

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry