Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Opublikowano wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

Jak wynika z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, ludność Polski w 2011 r. w porównaniu z wynikami spisu z 2002 roku zwiększyła się o około 271 tys. osób i wyniosła 38,5 mln. Liczba osób rzeczywiście żyjących w Polsce (tzw. ludność rezydująca) była jednocześnie mniejsza o 1,3 mln i osiągnęła poziom 37,2 mln osób, co wskazuje na liczny odsetek Polaków przebywających za granicą.

  • SPIS 2012
    SPIS 2012
  • SPIS 2012
    SPIS 2012

Wyniki spisu wykazały bowiem wstępnie, że w porównaniu do 2002 roku liczba mieszkańców Polski, którzy przebywali za granicą powyżej 3 miesięcy ponad dwukrotnie wzrosła (spis 2002 - 786,1 tys., spis 2011 – 1,94 mln). Wstępnie szacuje się też, że dość liczna grupa osób przebywa za granicą przynajmniej 12 miesięcy (ok. 65% emigrantów). Wśród emigrantów przeważały kobiety stanowiąc 51% ogółu przebywających za granicą Polaków (w 2002 r. – 53,8%). Najwięcej emigrantów pochodziło z województwa śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego, a głównym celem ich emigracji była Wielka Brytania (30,2% ogółu emigrantów), Niemcy (21,6%), Stany Zjednoczone (11,4%), Irlandia (6,5%) oraz Niderlandy (4,6%). 

Liczba cudzoziemców w Polsce nieznacznie wzrosła w porównaniu z 2002 rokiem i wyniosła 0,2% ogółu mieszkańców Polski, co jednak nie zmienia faktu, iż Polska pozostaje krajem emigracji netto oraz niezwykle jednolitym pod względem struktury ludności.

Co trzeci cudzoziemiec zamieszkiwał na terenie województwa mazowieckiego, podczas gdy w województwie dolnośląskim i małopolskim mieszkało odpowiednio 8,5% i 7,5% ogółu cudzoziemców.

Począwszy od czerwca/lipca 2012 r. GUS będzie sukcesywnie upowszechniał wyniki dotyczące poszczególnych obszarów tematycznych. Na grudzień br. zaplanowano szczegółową publikację poświęconą migracjom zagranicznym ludności.

 

do góry