Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Powstała Europejska Sieć ds. Równouprawnienia i Różnorodności (RED)

Europejska Sieć ds. Równouprawnienia i Różnorodności (Rights Equality & Diversity European Network - RED) jest niezależną siecią badawczą, która poprzez budowę Systemu Wczesnego Ostrzegania oraz Atlasu Rasizmu, Dyskryminacji i Równości w krajach członkowskich Unii Europejskiej, obrała sobie za cel zwalczanie rasizmu, ksenofobii na terenie UE.

Ma to zostać osiągnięte poprzez monitorowanie i dokumentowanie zjawisk krzywdzącego zachowania wobec mniejszości,  zdarzeń o charakterze rasistowskim i dyskryminacyjnym, ale także poprzez informowanie o pozytywnych inicjatywach oraz reakcji władz. Sieć RED działa w oparciu o ośrodki badawcze z 17 państw partnerskich projektu: Grecji (koordynator sieci), Austrii, Bułgarii, Cypru, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Irlandii, Włoch, Polski, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Słowenii oraz Szwecji.  Portal internetowy RED  umożliwia wgląd w bieżącą sytuację dzięki interaktywnym mapom, raportom, wskaźnikom oraz informacjom o aktualnych wydarzeniach. 

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia portalu pod adresem www.red-network.eu.

do góry