Europejska Sieć Migracyjna II Kongres Demograficzny 2012 - Aktualności -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

II Kongres Demograficzny 2012

W dniach 22-23 marca 2012 roku obradował II Kongres Demograficzny pod hasłem „Polska w Europie – Przyszłość demograficzna”. Inicjatorem Kongresu była Rządowa Rada Ludnościowa. Kongres odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

  • logo
    logo
  • logo Rady
    logo Rady

Oprócz Prezydenta w sesji inauguracyjnej udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, Prezes Rady Ministrów, Marszałkowie obydwu Izb Parlamentu, Prymas Polski oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej. Głos zabrali m.in. Prezydent Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, Wicepremier Waldemar Pawlak, Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Janusz Witkowski, Przewodniczący Rządowej Rady Ludnościowej Zbigniew Strzelecki. Po ceremonii otwarcia odbyła się druga sesja zatytułowana „Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w kształtowaniu polityki ludnościowej”. Trzecia sesja Kongresu w dniu 23 marca poświęcona była tematycznym dyskusjom panelowym obejmującym kwestie migracji, stanu zdrowia społeczeństwa, a także roli edukacji i badań z zakresu demografii w kształtowaniu polityki na rzecz rozwoju, polityki społecznej oraz rynku pracy.

Dokumentem, który miał służyć ukierunkowaniu debaty był dokument Rządowej Rady Ludnościowej zatytułowany "Założenia polityki ludnościowej w Polsce 2012 r.", w którym przyjęto cztery główne cele polityki ludnościowej. Obok tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu rodzin poprzez zawieranie małżeństw i realizację planów prokreacyjnych, tworzenia warunków sprzyjających integracji w starzejącym się społeczeństwie, poprawy stanu zdrowia ludności i ograniczenia umieralności znalazł się też postulat określenia kierunków i zasad polityki migracyjnej Polski.

Za priorytety w obszarze migracji uznano utrzymywanie więzi z Polakami przebywającymi za granicą i traktowanie ich jako składnika polskiego potencjału ludnościowego, monitorowanie wyjazdów zarobkowych Polaków uwzględniając przy tym sytuację na lokalnym rynku pracy, zapewnianie wsparcia Polakom po ich powrocie do kraju, wdrożenie postulatów zawartych w dokumencie „Polityka Migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania”, wspieranie współczesnych migracji edukacyjnych oraz podniesienie stanu wiedzy o współczesnych procesach migracyjnych.

W ramach Kongresu planowany jest dalszy cykl seminariów, konferencji i spotkań, których efektem ma być przyjęcie w drugiej połowie 2012 roku Narodowego Programu Polityki Ludnościowej.

Więcej informacji znaleźć można na nastepujących stronach: http://www.stat.gov.pl/gus/kongres_demograficzny_PLK_HTML.htm;                                                                                                                http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2141,ii-kongres-demograficzny.html

do góry