Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Światowe trendy w przepływach osób ubiegających się o azyl w 2011 r.

Jak wynika z najnowszego raportu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), liczba wniosków uchodźczych złożonych w 44 krajach uprzemysłowionych (27 krajów Unii Europejskiej, Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Islandia, Liechtenstein, Czarnogóra, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Macedonii, Turcja, Australia, Kanada, Japonia, Nowa Zelandia, Korea Płd. i USA) w 2011 r. wzrosła o 20% w porównaniu do roku poprzedniego (2011 r. - 441 300 wniosków, zaś w 2010 r. - 368 000).

  • Liczba wniosków uchodźczych złożonych w wybranych regionach w 2010 oraz 2011 roku
    Liczba wniosków uchodźczych złożonych w wybranych regionach w 2010 oraz 2011 roku

Za wzrost liczby wniosków azylowych odpowiadają głównie wydarzenia związane z tzw. ArabskąWiosną Ludów oraz rosnąca liczbą uchodźców z Libii (w sumie kraj ten opuściło w 2011 r. 1.5 mln osób), Syrii i Wybrzeża Kości Słoniowej. Mimo tak wysokiego wzrostu liczby uchodźców z tych regionów świata, jak podaje UNHCR, największa liczba osób ubiegających się o objęcie ochronę międzynarodową w państwach uprzemysłowionych pochodziła w 2011 roku głównie z Afganistanu, Chin i Iraku.

W samej Europie (definiowanej w raporcie jako 38 krajów) zarejestrowano łącznie 327 200 wniosków. To więcej niż w jakimkolwiek innym regionie świata i stanowi 19-procentowy wzrost w stosunku do 2010 roku. W krajach Ameryki Północnej złożono 99 400 wniosków uchodźczych - prawie o jedną czwartą więcej niż rok wcześniej. Jedynie w krajach skandynawskich i Australazji odnotowano spadek liczby osób ubiegających się w 2011 roku o azyl, który wyniósł odpowiednio 10% (45 700 wniosków) oraz 9% (11 800 wniosków). Jeśli chodzi o pozytywne rozstrzygnięcia w postępowaniach o nadanie statusu uchodźcy, w całej Europie status ten uzyskało 29 000 osób.

Kraje Unii Europejskiej otrzymały w 2011 roku łącznie 277 400 wniosków azylowych, przy czym największy wzrost odnotowano w krajach południa UE, gdzie liczba wniosków wzrosła o 93% i wyniosła niespełna 51 000. Największą liczbę osób wnioskujących o ochronę międzynarodową odnotowano we Francji (51 910), Niemczech (45 740) i Włoszech (34 120). Malta otrzymała łącznie 1 850 wniosków, co w stosunku do liczby ludności (412 961) stanowiło najwyższy poziom napływu uchodźców na całym obszarze UE.

Ważne jest jednak to, aby umieścić powyższe dane w pewnej szerszym kontekście. Liczba wniosków uchodźczych otrzymanych we wszystkich krajach uprzemysłowionych jest nadal mniejsza niż liczba mieszkańców pojedynczego obozu dla uchodźców w północno-wschodniej Kenii w Dadaab.

do góry