Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Zakończyła się kolejna edycja studiów podyplomowych „Współczesne Migracje Międzynarodowe”

W dniach 14-15 kwietnia br. odbyło się spotkanie kończące tegoroczną edycję studiów podyplomowych „Współczesne Migracje Międzynarodowe” adresowanej do funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz pracowników urzędów państwowych zajmujących się problematyką cudzoziemców w Polsce, w tym Urzędu ds. Cudzoziemców, Departamentu Polityki Migracyjnej oraz Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także Państwowej Inspekcji Pracy oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Program studiów obejmował następujące zagadnienia:

 • historia migracji międzynarodowych,
 • migracje w naukach społecznych – przegląd ujęć teoretycznych,
 • polityka migracyjna Polski oraz na poziomie Unii Europejskiej,
 • integracja cudzoziemców,
 • migracje nielegalne – aspekty prawne i społeczne,
 • charakterystyka społeczności imigranckich mieszkających w Polsce,
 • procedury uchodźcze,
 • handel ludźmi,
 • społeczno – ekonomiczne uwarunkowania migracji zarobkowych,
 • postawy społeczeństwa polskiego wobec imigrantów i ich problemów,
 • polityka repatriacyjna RP,
 • procedury w zakresie wjazdu i pobytu migrantów na terytorium RP i ich dostępu do rynku pracy,
 • polityka powrotowa,
 • statystyka migracji,
 • komunikacja międzykulturowa.

Nowa edycja studiów będzie realizowana w roku akademickim 2012/2013. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.migracje.uw.edu.pl/pl/post/new/ oraz http://www.cos.strazgraniczna.pl/modules.php?name=EFPI1.

 • Panel dyskusyjny z udziałem słuchaczy studiów i zaproszonych gości. Fot. Witold Cholewa
  Panel dyskusyjny z udziałem słuchaczy studiów i zaproszonych gości. Fot. Witold Cholewa
 • Panel dyskusyjny z udziałem słuchaczy studiów i zaproszonych gości. Fot. Witold Cholewa
  Panel dyskusyjny z udziałem słuchaczy studiów i zaproszonych gości. Fot. Witold Cholewa
 • Panel dyskusyjny z udziałem słuchaczy studiów i zaproszonych gości. Fot. Witold Cholewa
  Panel dyskusyjny z udziałem słuchaczy studiów i zaproszonych gości. Fot. Witold Cholewa
 • Panel dyskusyjny z udziałem słuchaczy studiów i zaproszonych gości. Fot. Witold Cholewa
  Panel dyskusyjny z udziałem słuchaczy studiów i zaproszonych gości. Fot. Witold Cholewa
 • Panel dyskusyjny z udziałem słuchaczy studiów i zaproszonych gości. Fot. Witold Cholewa
  Panel dyskusyjny z udziałem słuchaczy studiów i zaproszonych gości. Fot. Witold Cholewa
 • Panel dyskusyjny z udziałem słuchaczy studiów i zaproszonych gości. Fot. Witold Cholewa
  Panel dyskusyjny z udziałem słuchaczy studiów i zaproszonych gości. Fot. Witold Cholewa
do góry