Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Nowa broszura informacyjna dla osób planujących wyjazd za granicę oraz powracających do kraju

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydało kieszonkowy informator mający na celu upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicą, jak i dostarczenie informacji, które mogą okazać się przydatne podczas planowania powrotu do kraju po pobycie za granicą.

Informator został podzielony na dwie części. W pierwszej z nich zatytułowanej „Gdy planujesz wyjazd z kraju w celach zarobkowych” zamieszczono zbiór podstawowych informacji, które pozwalają na lepsze przygotowanie się do wyjazdu, ale przede wszystkim dostarczają wiedzy na temat niebezpiecznych sytuacjiw trakcie pobytu za granicą, w szczególności na temat zjawiska handlu ludźmi oraz sposobów i miejsc szukania pomocy.

Druga część informatora „Gdy planujesz powrót do kraju” informuje jak należy przygotowaćsię do powrotu oraz o jakich formalnościach należy pamiętać po powrocie do Polski po dłuższej nieobecności. Ta część broszury nawiązuje do przygotowanego klika lat temu, z myślą o polskich reemigrantach, wydawnictwa pt. „Powrotnik” oraz uruchomionego portalu internetowego „Powroty” (http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=13119).

Broszura jest skierowana do klientów urzędów pracy, a jej podręczny format pozwala na zabranie jej ze sobą w bagażu podręcznego.

do góry