Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwszy Biuletyn Europejskiej Sieci Migracyjnej

Z wielką radością chcielibyśmy Państwa zaprosić do lektury pierwszego Biuletyn Europejskiej Sieci Migracyjnej (ESM), który przedstawia najważniejsze wydarzenia migracyjne w państwach członkowskich UE odnotowane w okresie od stycznia do maja br.

Wydarzenia te są podzielone na bloki tematyczne (transpozycja unijnych regulacji, polityka krajowa oraz inicjatywy legislacyjne, migracje legalne, ochrona międzynarodowa, migracje nielegalne oraz handel ludźmi, integracja), tworząc tym samym przejrzystą i uporządkowaną strukturę publikacji, a sam sposób przygotowania biuletynu (każdy z krajowych punktów kontaktowych ESM uaktualnia dane i informacje dotyczące własnego kraju) zapewnia wysoką aktualność treści w nim zawartych.

W biuletynie prezentowana jest także działalność poszczególnych instytucji UE, w tym przede wszystkim Komisji Europejskiej oraz Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jak również najważniejsze, porównywalne dane statystyczne z zakresu migracji.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż istnieje możliwość subskrybowania ww. publikacji bezpośrednio ze strony ESM: http://emn.intrasoft-intl.com/_sites/database/emn_newsletter_subscription.php?action=subscribe.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry