Europejska Sieć Migracyjna Słownik migracyjny - Baza wiedzy -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Baza wiedzy

Słownik migracyjny

Słownik ESM zawiera terminologię azylową i migracyjną i został opracowany w celu zapewnienia większej porównywalności danych gromadzonych na szczeblu krajowym przez poszczególne Krajowe Punkty Kontaktowe ESM, próbując niwelować potencjalne nieporozumienia czy nieścisłości w przedstawianiu zjawisk migracyjnych, wynikające ze stosowania terminologii krajowych. Słownik czerpie informacje z różnych źródeł, w tym przede wszystkim z ustawodawstwa UE w zakresie migracji i azylu i jest dostępny w większości języków państw członkowskich.

Każda pozycja w słowniku zawiera preferowany termin, definicję pojęcia, źródło definicji, a także uwagi i powiązania z innymi terminami.

Ostatnia wersja glosariusza 6.0 została zaktualizowana w marcu 2018 r. Wprowadzono zmiany do istniejących już wpisów oraz dodano dodatkowo 29 nowych terminów odzwierciedlających najnowszą terminologię w europejskiej polityce w zakresie migracji i azylu. Zaktualizowane terminy uwzględniają wszystkie zmiany jakie miały miejsce od czasu przyjęcia europejskiego programu w zakresie migracji z maja 2015 r.

Poprzednie wersje słownika zostały opublikowane w różnych językach. Wersja 3.0 dostępna jest w języku arabskim, hiszpańskim, francuskim, litewskim, portugalskim, natomiast wersja 5.0 w języku niemieckim i fińskim.

Glosariusz EMN w wersji 6.0 jest dostępny w formie ONLINE a także PDFDodatkowo, słownik funkcjonuje jako aplikacja mobilna w języku angielskim i włoskim dla użytkowników Android i iOS (oświadczenie Privacy Statement).

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry