Europejska Sieć Migracyjna Poznaj nas - Krajowy Punkt Kontaktowy w Polsce -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Krajowy Punkt Kontaktowy w Polsce

Krajowy Punkt Kontaktowy w Polsce (PL KPK) jest jednym z 29 Krajowych Punktów Kontaktowych działających w ramach Europejskiej Sieci Migracyjnej.

PL KPK został zlokalizowany w Departamencie Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniącym rolę koordynatora na szczeblu krajowym.

W skład polskiego KPK ESM wchodzą obecnie także eksperci z:

  • Głównego Urzędu Statystycznego – Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy,
  • Komendy Głównej Straży Granicznej – Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej,
  • Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departamentu Rynku Pracy,
  • Urzędu do Spraw Cudzoziemców – Biura Szefa Urzędu.
ESM
MSWIA
UE
do góry