Europejska Sieć Migracyjna

Krajowa Sieć Migracyjna

Jedną z głównych idei przyświecającej Europejskiej Sieci Migracyjnej jest ustanowienie współpracy z krajowymi aktorami, działającymi w obszarze migracji i azylu (tj. organizacjami pozarządowymi, instytutami badawczymi, organami administracji publicznej oraz innymi odpowiednio zainteresowanymi stronami) w ramach tzw. Krajowych Sieci Migracyjnych, organizowanych przez poszczególne Krajowe Punkty Kontaktowe Europejskiej Sieci Migracyjnej. Członkowie Krajowej Sieci są informowani o bieżących działaniach ESM i wspierają Krajowe Punkty Kontaktowe poprzez dzielenie się posiadanymi informacjami i udzielanie wsparcia w trakcie realizowania wybranych badań i opracowywania raportów krajowych. 

W chwili obecnej w pracach Krajowej Sieci Migracyjnej w Polsce uczestniczy ponad 100 osób, zarówno osób prywatnych, naukowców, jak i specjalistów instytucji publicznych.

W ramach współpracy, oferujemy członkom Krajowej Sieci Migracyjnej możliwość:

  • upowszechniania przygotowanych przez nich publikacji / informacji (w tym za pośrednictwem naszej strony internetowej),
  • otrzymywania Newslettera Krajowej Sieci Migracyjnej. 
  • współtworzenia opracowywanych przez nas raportów z obszaru migracji i azylu,
  • udostępniania ich danych kontaktowych partnerom zagranicznym i krajowym, zainteresowanym podjęciem współpracy lub uzyskaniem określonych informacji,
  • otrzymywania informacji na temat konferencji i spotkań organizowanych w ramach ESM i nie tylko.

Osoby zainteresowane współpracą w ramach Krajowej Sieci Migracyjnej są proszone o kontakt mailowy na adres: esm@mswia.gov.pl lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry