Europejska Sieć Migracyjna Michał Adamski - Zespół -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Zespół

Michał Adamski

Ekspert

Absolwent studiów magisterskich na kierunku socjologia na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zakresu analiz społeczno–gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie pracuje na stanowisku Starszego Specjalisty w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS. Problematyką migracji zagranicznych zajmuje się zawodowo od 2013 roku. W zakresie jego zadań należy udział w procesie opracowywania danych szacunkowych z zakresu migracji zagranicznych (strumienie migracyjne, zasób migracyjny cudzoziemców, zasób Polaków przebywających czasowo za granicą) na potrzeby krajowe i zagraniczne. Uczestniczy w pracach grup roboczych powołanych w ramach Eurostatu oraz Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE), których zadaniem jest poprawa międzynarodowej porównywalności i jakości danych z zakresu statystyk migracyjnych. Mówi po angielsku

e-mail: m.adamski@stat.gov.pl

do góry