Europejska Sieć Migracyjna Magdalena Kozłowska - Zespół -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Zespół

Magdalena Kozłowska

Ekspert

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Tematyką migracji zajmuje się od 1992 r. Obecnie Naczelnik Wydziału Analiz i Statystyk Migracyjnych w Biurze Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Współpracuje z przedstawicielami szeroko pojętej administracji publicznej, organizacjami międzynarodowymi (EUROSTAT, EASO, UNHCR, IOM, IGC, ICMPD, GDISC), ośrodkami naukowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie statystyk, analiz i prognoz dotyczących ochrony międzynarodowej i legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. W ESM od 2009 r.  

e-mail: magdalena.kozlowska@udsc.gov.pl 

do góry